Грижа за клиента

1836 София, бул. Владимир Вазов №37 Мобилен: 0888 14 15 20
tel:+359 /2/ 444 80 60
fax: +359 /2/ 444 80 60
E-mail: vivenda@abv.bg

 

ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА

 

Грижата за клиента за нас означава безкомпромисното прилагане на единни стандарти, които гарантират доброто здраве на крайните потребители, индивидуален подход към специфичните изисквания на всеки клиент и предлагането на продукти със запазени вкусови качества.

 

Това правило е било в основата на нашата работа през годините и е част от фирмената философия за професионална работа и отношение, бизнес морал и високо качество, както на предлаганите продукти, така и на всички бизнес операции. Във ВиВенда има разработени и внедрени задължителни стандарти за работа и обслужване, етичен кодекс и програми за обучение на персонала.

 

Програмата на ВиВенда "Грижа за клиента" се основава на принципите :

 отговорност към всички професионални клиенти и техните гости;

 предлагане на безопасна и качествена храна;

 прозрачност в отношенията и операциите;

 защита на фирмените данни и информацията;